• nikah-banner
 • nikah-banner
 • nikah-banner
 • nikah-banner
நிகாஹ் தமிழ் விரைவு பதிவு
பாலினம் *   ஆண்   பெண் 
முதல் பெயர் *
கடைசி பெயர் *
மின் அஞ்சல் *
தொலைபேசி *
தாய்மொழி *
நாடு *

இந்திய மணமகன்கள்

 • Mohamed Thaufiq

  ID: NIK99975
  • வயது
   :
   31
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   karaikudi
  • பி.தேதி
   :
   23/11/1984
  • நாடு
   :
   India
 • Mohmed Mydeen

  ID: NIK63775
  • வயது
   :
   46
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Idayakootai.dindigul
  • பி.தேதி
   :
   31/12/1969
  • நாடு
   :
   India
 • Hakkim

  ID: NIK52371
  • வயது
   :
   31
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Thanjavur
  • பி.தேதி
   :
   07/01/1985
  • நாடு
   :
   India
 • Mohamed

  ID: NIK22096
  • வயது
   :
   29
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Madurai
  • பி.தேதி
   :
   13/03/1987
  • நாடு
   :
   India


இலங்கை மணமகன்கள்

 • Rihan

  ID: NIK94500
  • வயது
   :
   26
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Puttalam
  • பி.தேதி
   :
   22/10/1990
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • MA.Safeer

  ID: NIK68718
  • வயது
   :
   24
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   kalmuani
  • பி.தேதி
   :
   09/02/1992
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Mohamed

  ID: NIK44148
  • வயது
   :
   26
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   panadura
  • பி.தேதி
   :
   25/06/1990
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Anwar Huseen

  ID: NIK62768
  • வயது
   :
   26
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Panadura
  • பி.தேதி
   :
   25/06/1990
  • நாடு
   :
   Sri Lanka

இந்திய மணப்பெண்கள்

 • Nihumath

  ID: NIK22459
  • வயது
   :
   39
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Ramanathapuram
  • பி.தேதி
   :
   01/01/1977
  • நாடு
   :
   India
 • Mumtaj Begum

  ID: NIK61862
  • வயது
   :
   26
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   tenkasi
  • பி.தேதி
   :
   01/01/1990
  • நாடு
   :
   India
 • MUMTAJ

  ID: NIK84580
  • வயது
   :
   21
  • மொழி
   :
   Urdu
  • நகரம்
   :
   Tiruvannamalai
  • பி.தேதி
   :
   27/06/1995
  • நாடு
   :
   India
 • Habilath

  ID: NIK19683
  • வயது
   :
   27
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Ramanathapuram
  • பி.தேதி
   :
   22/03/1989
  • நாடு
   :
   India


இலங்கை மணப்பெண்கள்

 • Fathima

  ID: NIK72764
  • வயது
   :
   28
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
  • பி.தேதி
   :
   08/01/1988
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Nusreen

  ID: NIK80492
  • வயது
   :
   25
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   galagedara
  • பி.தேதி
   :
   07/01/1991
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Hasair Mohamd

  ID: NIK36639
  • வயது
   :
   23
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   yahalatenna
  • பி.தேதி
   :
   29/11/1992
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Fathima

  ID: NIK85824
  • வயது
   :
   21
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   sri lanka
  • பி.தேதி
   :
   05/04/1995
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
Dubai Tamil Bazaar Advertisement

நமது இணையதளங்கள்

மணமகன்கள்

இந்தியா

இலங்கை

நிக்காஹ் தமிழ் இணையதளம் சமூக அக்கறையுடன் நமது சகோதர சகோதரிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.