• nikah-banner
 • nikah-banner
 • nikah-banner
 • nikah-banner
நிகாஹ் தமிழ் விரைவு பதிவு
பாலினம் *   ஆண்   பெண் 
முதல் பெயர் *
கடைசி பெயர் *
மின் அஞ்சல் *
தொலைபேசி *
தாய்மொழி *
நாடு *

இந்திய மணமகன்கள்

 • S.Hakkim

  ID: NIK48690
  • வயது
   :
   28
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Madurai
  • பி.தேதி
   :
   19/06/1988
  • நாடு
   :
   India
 • Iqbal

  ID: NIK29996
  • வயது
   :
   29
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Nagapattinam
  • பி.தேதி
   :
   20/04/1987
  • நாடு
   :
   India
 • ASHIEF

  ID: NIK78812
  • வயது
   :
   22
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   coimbatore
  • பி.தேதி
   :
   25/11/1993
  • நாடு
   :
   India
 • P.M.MOHAMED EBRAHIM

  ID: NIK30877
  • வயது
   :
   29
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Chennai
  • பி.தேதி
   :
   18/02/1987
  • நாடு
   :
   India


இலங்கை மணமகன்கள்

 • Aarif

  ID: NIK36958
  • வயது
   :
   26
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Sammanthurai
  • பி.தேதி
   :
   30/11/1989
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Niyas

  ID: NIK74553
  • வயது
   :
   30
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Sabragamuva
  • பி.தேதி
   :
   27/07/1986
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Mohamed

  ID: NIK30369
  • வயது
   :
   27
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Negombo
  • பி.தேதி
   :
   01/10/1988
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Mohammed

  ID: NIK17678
  • வயது
   :
   22
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Batticoloa
  • பி.தேதி
   :
   03/03/1994
  • நாடு
   :
   Sri Lanka

இந்திய மணப்பெண்கள்

 • MUMTAJ

  ID: NIK84580
  • வயது
   :
   21
  • மொழி
   :
   Urdu
  • நகரம்
   :
   Tiruvannamalai
  • பி.தேதி
   :
   27/06/1995
  • நாடு
   :
   India
 • Habilath

  ID: NIK19683
  • வயது
   :
   27
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Ramanathapuram
  • பி.தேதி
   :
   22/03/1989
  • நாடு
   :
   India
 • Sajan

  ID: NIK87025
  • வயது
   :
   23
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Thanjavur
  • பி.தேதி
   :
   02/03/1993
  • நாடு
   :
   India
 • NAZEEMA

  ID: NIK15177
  • வயது
   :
   23
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   periyakulam
  • பி.தேதி
   :
   30/10/1992
  • நாடு
   :
   India


இலங்கை மணப்பெண்கள்

 • Riya

  ID: NIK49623
  • வயது
   :
   29
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   karunkodithivu
  • பி.தேதி
   :
   12/05/1987
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Fathima

  ID: NIK97958
  • வயது
   :
   23
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Colombo
  • பி.தேதி
   :
   13/07/1993
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Fathima

  ID: NIK48511
  • வயது
   :
   33
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Beruwala
  • பி.தேதி
   :
   21/02/1983
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
 • Fathima Samra

  ID: NIK90924
  • வயது
   :
   21
  • மொழி
   :
   Tamil
  • நகரம்
   :
   Anuradhapuram
  • பி.தேதி
   :
   14/02/1995
  • நாடு
   :
   Sri Lanka
Dubai Tamil Bazaar Advertisement

நமது இணையதளங்கள்

மணமகன்கள்

இந்தியா

இலங்கை

நிக்காஹ் தமிழ் இணையதளம் சமூக அக்கறையுடன் நமது சகோதர சகோதரிகளுக்காக உருவாக்கப்பட்டது.